Tłumaczenia budowlane i inne specjalistyczne

Opublikowany

Specjalistyczne tłumaczenia budowlane

Rynek przekładów językowych jest bardzo zróżnicowany. Dobre biuro tłumaczeń Olsztyn realizuje szereg usług, od tłumaczeń poświadczonych, przez tłumaczenia ustne, zarówno konsekutywne, jak i symultaniczne, aż po tłumaczenia specjalistyczne. To właśnie te ostatnie są w zasadzie najszerszą i najbardziej ogólną kategorią. Mogą się bowiem pod nią kryć na przykład szeroko pojęte tłumaczenia budowlane. Mogą one obejmować tłumaczenia umów z zagranicznymi inwestorami, dokumentów takich jak projekty budowlane, pozwolenia na budowę czy instrukcje BHP obowiązujące pracowników budowy. Do tej kategorii można także zaliczyć tłumaczenia zaproszeń do składania ofert, artykuły dotyczące nowych technologii budowlanych czy instrukcje obsługi maszyn.

Przekłady dokumentów finansowych

Innym rodzajem tłumaczeń specjalistycznych są na przykład tłumaczenia finansowe. To z kolei może obejmować tłumaczenie raportów spółki, takich jak sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, czy zestawienia bilansowe. Tego rodzaju dokumenty skupiają się z reguły na pozycji finansowej spółki, jej dokumentach księgowych, strukturze aktywów i pasywów. Wymagają od tłumacza zastosowania fachowego słownictwa branżowego. W tłumaczeniach finansowych ważny jest także odpowiedni zapis liczb. Tłumacz z języka angielskiego na polski będzie na przykład musiał pamiętać, aby zmienić angielski format zapisu liczb (np. PLN 100,000.00) na format stosowany w języku polskim (tj. 100.000,00 zł). Dotyczy to zarówno wszelkich kwot, jak i ilości aktywów, udziałów czy sprzedanych przez spółkę sztuk produktów. Jest to niezwykle istotne dla zachowania spójności i uniknięcia błędnego odczytu kwot i ilości przez docelowego odbiorcę tekstu.

Koszty tłumaczeń specjalistycznych

Nierzadko jest to zajęcie żmudne, gdyż w przypadku tłumaczenia raportów giełdowych czy innych dokumentów finansowych, mamy do czynienia z dużą ilością liczb. Dlatego też stawki za tłumaczenia specjalistyczne są z reguły wyższe niż stawki za prostsze teksty. Wymagają one bowiem od tłumacza więcej uwagi, dokładniejszego zgłębienia tematu lub nawet ścisłej wiedzy w danej dziedzinie. Zróżnicowanie stawek bywa także podyktowane miejscem wykonania usługi. Nie zawsze tłumaczenia Sosnowiec będą kosztowały tyle samo, co przekłady wykonane w Olsztynie.

Autor
Kategorie Tłumaczenia, Szkolenia